KENELLE?

Julkishallinto, kunnat

• Sidosryhmäkuulemiset
• Asukas- ja kuntalaisdialogi, yhdessä kehittäminen
• Parhaiden käytänteiden tunnistaminen, normien poistaminen

Tuotekehitys

• Nopea kehittäminen ja ongelmanratkaisu
• Parhaiden resurssien käyttö kehityksen eri vaiheissa
• Ideointi

Liiketoiminnan kehittäminen

• Muutossignaalien tunnistaminen
• Koko organisaation kokemuksen hyödyntäminen
• Muutoksen läpivieminen organisaatiossa

Globaalit organisaatiot

• Tavoitteellinen ryhmätyöskentely ilman palavereita
• Nopea ongelmanratkaisu laajoissa ryhmissä
• Eri kulttuurien ja osaamisen hyödyntäminen

Organisaation kehittäminen, HR

• Yhteisiin tavoitteisiin sitouttaminen
• Muutoksen jalkauttaminen työpäivään
• Työskentelykäytänteiden kehittäminen

Asiakkuudet

• Asiakaskokemuksen kehittäminen
• Palveluprosessin kehittäminen
• Toimitusprosessin kehittäminen

METODI TUKEE OSALLISTUJAA

Pienryhmistä tuhansiin osallistujiin

Nopea pulssimainen kehittäminen

Idea Factory on luotu projektimaiseen ketterään kehittämiseen, ideointiin ja ongelmanratkaisuun.

Helposti hyödynnettävissä

Saat hankkeet avaimet käteen -palveluna tai voit tuottaa niitä myös itse. Idea Factory on nopea ottaa käyttöön ja eikä erillisiä IT-projekteja tarvita.

Kehittämisen kaikkiin vaiheisiin

Idea Factorylla voi tunnistaa muutosilmiöitä, ideoida kehitysratkaisuja ja viedä kehityksen tulokset työskentelyn arkeen.

Itsenäinen työskentely takaa tuloksen

Poikkeuksellisen suuri määrä jalostettuja ideoita syntyy, kun jokainen osallistuja työskentelee itsenäisesti tavoitteellisessa verkkoistunnossa.

LAAJA KOKEMUS ERI YMPÄRISTÖISSÄ