Työntekijät kehittävät asiakaspalvelun toimintaa

Yritys pystyi hyödyntämään Ideatehtaan avulla tehokkaasti asiakaspalvelun kokemuksia. Kolmivaiheisessa ideoinnissa ideoitiin ja ratkaistiin nämä asiat: ensin kehityskohteet, sitten ratkaisut keskeisiin ongelmakohtiin ja lopulta parhaat käytännöt jokapäiväistä työarkea varten.

Asiakkaamme toteutti kehityshankkeen, jossa hyödynnettiin asiakaspalvelun työntekijöiden kokemusta. Ideatehtaalla kartoitettiin ensivaiheessa koettuja kehityspisteitä asiakaspalautteen, työvälineiden, toimintatapojen ja arvojen osalta. Saatiin pitkä lista konkreettisia havaintoja asioista, joita tulisi kehittää – tulipalojärjestyksessä.

Toisessa vaiheessa ideoitiin ratkaisuja kuumottavimpiin ongelmakohtiin ja esitettiin näkemyksiä, miten niitä voidaan muuttaa työtapoja ym. investointivapaita menetelmiä käyttäen.

Kolmannessa vaiheessa ideoitiin, miten parhaat ratkaisut saadaan konkreettisesti osaksi normaalia työpäivää.