Uudenlaisen kuluttajakonseptin testaaminen

Asiakkaalle syntyi kirkas näkemys esitellyn kuluttajakonseptin tarpeellisuudesta ja kuluttajien preferoimasta vaihtoehdosta.

Perinteinen asiakaspalveluyritys haluaa vahvistaa suhdettaan tarjoamalla uudenlaisen palveluratkaisun osaksi kuluttajan mobiilia elämää. Kahta eri konseptia myllytettiin Corefinerin omassa kuluttajapaneelissa.

Lopputulokseksi saatiin selkeä kuva siitä, miten tarpeelliseksi esitelty ratkaisu koettiin. Lisäksi selvisivät erot siitä, miten kuluttajat haluaisivat käyttää kahta eri vaihtoehtoa omassa elämässään.