Ministeriöt uudistavat johtamiskäytäntöjä

Ideatehtaalla toteutetusta ajatuksenvaihdosta syntyi suuri määrä hyvin perustuja kehitysideoita hyvän johtamisen kriteerien rakennusaineksiksi. Vilkas arviointi ja kommentointi nostivat merkittävästi kertyneiden näkemysten jalostusastetta.

Keväällä 2013 sisäministeri Risikko kutsui viiden Ideatehtaan sarjaan julkisen alan organisaatioiden avainhenkilöt. Tavoite oli kehittää hyvän johtamisen kriteereitä. Tämä oli hanketta, joka kokoaa ja levittää hyvän johtamisen käytäntöjä ja esimiestaitoja työpaikoille julkisilla aloilla. Kehitysnäkemyksiä syntyi yli 1200 kpl. Laajan testauksen myötä kriteerit saivat lopullisen muotonsa ja otettiin käyttöön v. 2015.

Prosessi innosti virkamiehiä ideoimaan voimallisesti ja laittamaan uusiksi hyvää johtamista. Menetelmällä pystyttiin keräämään valtava määrä hyvin perusteltuja kehitysideoita ja niiden rakentavaa arviointia.

Runsas positiivinen palaute osoitti, että intensiivinen osallistaminen yhteiskehittämiseen koettiin myönteiseksi tavaksi kuulla virkamieskuntaa.