Muutossignaalien tunnistaminen

Ideatehtaalla onnistuttiin luomaan olennaisesti kattavampi muutosilmiöiden kartasto vuosisuunnittelun pohjaksi kuin koskaan aiemmin. Eri työntekijäryhmät kokivat hankkeen erittäin myönteisenä. Niiden näkökulmat tulivat uudella tavalla huomioiduksi. Toimintaympäristön havainnoinnista tuli entistä merkityksellisempi osa työntekijöiden työpäivää.

Osana vuosisuunnitteluaan yritys halusi kartoittaa signaalit, jotka luovat merkittävimpiä muutoksia sen toimintaympäristöön ja jotka tulee huomioida suunnittelua tehtäessä.

Hanke tehtiin yhdessä koko henkilöstön ja tärkeimpien asiakkaiden kanssa. Ideatehtaalla kerättiin muutossignaaleja sekä myllytettiin niiden todennäköisyyttä ja merkittävyyttä yrityksen tulevaan toimintaan.

Syntyi lähes kahdensadan toimintaan merkittävästi vaikuttavan ilmiön kattava kokonaisuus. Mukana oli runsaasti sellaisia asioita, joita ei ollut aiemmin otettu lainkaan huomioon aikaisemmissa vuosisuunnitelmissa.

Tuloksia käytettiin osana uutta vuosisuunnitelmaa.