Peruskoulun tulevaisuuden visiointi sidosryhmien kanssa

Opetus- ja kulttuuriministeriölle kertyi runsaasti uusia näkökulmia, joilla voidaan kehittää tulevaisuuden peruskoulua.

Opetus- ja kulttuuriministeriö kutsui keväällä 2017 suomalaiset mukaan visioimaan uutta peruskoulua – teemana ”Millainen on maailman paras peruskoulu”. Visiointiin osallistui tuhansia peruskoululaisia, heidän huoltajiaan, opetusalan ammattilaisia sekä muihin keskeisiin sidosryhmiin kuuluvia.

Julkisen kuulemisen menetelmänä käytettiin Ideatehdasta.

Laajasta aineistosta poimittiin keskeiset teemat OKM:n työryhmien jatkotyöstöä varten. Tekstianalyysi tuotti runsaasti uusia näkökulmia peruskoulun arkeen, kartoitti keskeisten kipupisteiden painoarvoja sekä antoi näkemyksiä siitä, miten peruskoulun kannattaa vastata tulevaisuuden haasteisiin ja hyödyntää niitä.