Tuotteiden ja palveluiden ideointi

Lupaavien kehitysaihioiden määrä Ideatehtaalla kerättynä kolminkertaistui verrattuna perinteiseen IMS-järjestelmällä tehtyihin toteutuksiin. Lisäksi Ideatehtaalla toteutettu ideoiden jalostamisen aste oli selvästi vahvempi.

Ideoiden systemaattinen kerääminen on ollut globaalin yrityksen toimintatapa jo vuosia. Ideoiden kerääminen ja jalostus innovaatioraadin jatkokäsittelyyn tapahtuivat ensi kertaa Ideatehtaalla v. 2016.

Aiempiin vuosiin verrattuna relevanttien, perusteltujen kehitysideoiden määrä kolminkertaistui.

Myös ideoiden arviointitausta oli aiempaa huomattavasti vahvempi. Kvalitatiivisten arvioiden lisäksi ideat saivat runsaasti niitä täydentäviä, kehittäviä tai syventäviä näkemyksiä muilta osallistujilta.