Arvojen ja toimintatapojen kehittäminen

Ideatehtaan teho kehityskanavana ylitti johdon kaikki odotukset, kun johto ohjasi avoimessa ja rakentavassa prosessissa henkilöstönsä määrittelemään yrityksen arvoja ja kulttuuria sekä näihin liittyviä kipupisteitä ja ongelmanratkaisuja.

Kansainvälinen teollisuusyritys halusi päivittää toimintaansa liittyvää organisaatiokulttuuria. Ideatehtaan avulla kaikki työntekijät osallistuivat erittäin avoimeen ja rehelliseen nykytilan arviointiin sekä uusien arvojen määrittämiseen.

Ideatehdasprosessi loi yrityksen toimintakulttuurille uudenlaisen kehityskanavan, jonka yrityksen johto ei olisi uskonut olevan mahdollista. Myös kaikkein vaikeimmista asioista saatiin kehitysote: Ongelmille ja muutoksille saatiin konkreettisia muotoja.