Työ- ja elinkeinoministeriön toteuttama sidosryhmädialogi

Asiantuntijoiden, virkamiesten ja kansalaisten välille kehkeytyi vilkasta vuoropuhelua siitä, miten poliittiset toimenpiteet ja valtio resurssit saadaan tukemaan voimallisesti suomalaista talouselämää ja talouskasvua.

TEM valjasti Ideatehtaan osaksi Kasvun agenda -selvitystä, joka tarkasteli sitä, miten politiikan keinoin voidaan tukea talouskasvua, kehittää liiketoimintaympäristöjä ja lisätä Suomen talouselämän kasvua. Kansalaiset, virkamiehet ja asiantuntijat kävivät yhteistä pohdintaa helmikuusta 2017 kesäkuuhun 2018.

Aiheita olivat mm. digitalisaation hyödyntäminen, ekosysteemien kehittäminen, työmarkkinoiden kasvattaminen ja uudistaminen. Vaikka osa aiheista oli melko vaativia, syntyi vilkasta debattia ja aihealueittain hyödyllisiä kokonaisnäkemyksiä Kasvun agendan tueksi.