Uuden verkkokauppakonseptin kehittäminen

Kun henkilöstö sitoutettiin tulevaan verkkokauppauudistukseen, kertyi käytännön työstä massiivinen määrä näkemyksiä, jotka auttoivat hiomaan toimintatapoja ja parhaita käytänteitä verkkokaupalle asetettujen tavoitteiden mukaisiksi.

Kauppaketju kehitti kokonaan uudenlaista verkkokauppaa toimialalleen. Tavoite oli löytää toimintatapoja ja parhaita käytänteitä, jotka toteuttaisivat verkkokaupalle asetetut tavoitteet.

Ideatehtaan avulla pyrittiin hakemaan systemaattisesti toteutuksen tueksi kaikki se viisaus ja kokemus, joka organisaation työntekijöillä oli hallussaan. Yli 2000 kutsutusta yli puolet osallistui aktiivisesti hankkeeseen ja kertoi omista odotuksistaan ja ajatuksistaan.

Näin saatiin hankittua uudistuksen tueksi massiivinen määrä näkemyksiä, jotka perustuivat käytännössä kouliintuneiden ammatti-ihmisten kokemuksiin ja niistä kumpuaviin ideoihin.